Nieuws

Bescherming patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek – online workshop ELSI Servicedesk

Het verantwoord gebruik van patiëntgegevens wanneer deze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal centraal staan in deze workshop. Voor wie: Iedereen die betrokken is bij verantwoord nader gebruik. Wanneer: 19 februari 09:00-12:00 Aanmelden: via de website van ELSI Servicedesk Inschrijvingstermijn: aanmelden kan tot 17 februari 2021 Kosten: voor deze workshop hoeft u niets te betalen.

Lees verder about Bescherming patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek – online workshop ELSI Servicedesk

Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek. De focus van de nieuwe stichting COREON zal liggen op: 1) wet- en regelgeving aangaande observationeel en gerandomiseerd…

Lees verder about Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

Klankbordgroepsessie over leesbaarheid en bruikbaarheid van de Gedragscode gezondheidsonderzoek

Hoe kunnen we de Gedragscode zo leesbaar en bruikbaar mogelijk maken? Hoe kunnen we de gedragscode het beste opbouwen? Welke onderzoeksscenario’s moeten we zeker uitdiepen? Om deze vragen te beantwoorden heeft de kerngroep in december 2020 twee consultatiesessies voor de Gedragscode georganiseerd met COREON en de klankbordgroep. Aan de hand van een concepthoofdstuk hebben wij…

Lees verder about Klankbordgroepsessie over leesbaarheid en bruikbaarheid van de Gedragscode gezondheidsonderzoek

Verantwoord gebruik van publieke clouddiensten bij data-intensief gezondheidsonderzoek

Een projectteam van MLCF en de ELSI Servicedesk onderzocht in opdracht van de Hartwig Medical Foundation (gefinancierd door KWF Kankerbestrijding) hoe data-intensief gezondheidsonderzoek verantwoord gebruik kan maken van publieke clouddiensten en wat daarvoor nodig is vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief.  Meer weten over dit onderzoek? Vind hier de korte samenvatting over het verantwoord gebruik van…

Lees verder about Verantwoord gebruik van publieke clouddiensten bij data-intensief gezondheidsonderzoek

COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en…

Lees verder about COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd. Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek…

Lees verder about COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

De Minister van VWS biedt de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar verwachting begin 2021 aan de Tweede Kamer aan, aldus de voortgangsrapportage medische ethiek van afgelopen juli. In de voortgangsrapportage staan overigens ook andere beleidsvoornemens over o.a. onderzoek met embryo’s, de regulering van cybriden en iPS-chimaeren, en de invoering van de Europese Clinical Trial Regulation.

Lees verder about Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

Wetswijziging WMO voor e-consent

VWS heeft recent een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer aangeboden die toestemming langs elektronische weg (‘e-consent’) mogelijk moet maken voor WMO-plichtig onderzoek.

Lees verder about Wetswijziging WMO voor e-consent

Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt gestaag verder gewerkt. De Kerngroep komt inmiddels maandelijks bij elkaar. Recent is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen: omgang met rechten van betrokkenen; gegevensverwerking (beveiliging, codering e.d.); publicaties; archivering en hergebruik. In november keert het hete hangijzer van de omgang met toestemming en uitzonderingen daarop terug op de agenda.…

Lees verder about Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Minimaliseren herleidingsrisico’s bij gebruik van de Michigan imputation server

Wat doet een imputation server?  Deze server is bedoeld om ontbrekende genetische code aan te vullen als je geen whole genome sequencing (WGS) datasets hebt. WGS is nog steeds duur, en voor veel experimenten volstaat informatie van veel voorkomende DNA veranderingen (DNA markers), die gegenotypeerd kunnen worden op een goedkope ‘array’ (array-genotypering).  Op basis van…

Lees verder about Minimaliseren herleidingsrisico’s bij gebruik van de Michigan imputation server

Update herziening Gedragscode – juli 2020

Zoals te verwachten was, blijkt de totstandkoming van de nieuwe Gedragscode een bijzonder intensief proces. Maar zonder wrijving geen glans. Het statement over nader gebruik van patiëntgegevens en lichaamsmateriaal in spoedsituaties vormde al een belangrijke tussenopbrengst. Inmiddels heeft de Kerngroep meermaals vergaderd. Over meerdere onderwerpen bestaat brede overeenstemming. Voor andere onderwerpen zal nog een aantal…

Lees verder about Update herziening Gedragscode – juli 2020

Ethische toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verbetering van de zorg. Onderzoeksdeelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het om goed en ethisch verantwoord onderzoek gaat. Ethische toetsing is verplicht voor onderzoek waarvoor mensen een handeling of behandeling ondergaan. Dit is geregeld onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Maar heel veel gezondheidsonderzoek valt…

Lees verder about Ethische toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

Jaarverslag 2019

COREON heeft haar Jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2019. Hieronder worden de activiteiten van COREON van het afgelopen jaar kort samengevat. 1. Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Becommentariëren (samen met de…

Lees verder about Jaarverslag 2019

Nieuw statement gepubliceerd met het oog op Covid-19

Gelet op Covid-19 crisis en de huidige onzekerheid omtrent de invulling van enkele cruciale bepalingen in de wetgeving achtte de Kerngroep die belast is met het opstellen van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek het gewenst om nu al met een statement te komen. COREON ondersteunt dit initiatief van harte. Het statement wordt weer ingetrokken bij de publicatie…

Lees verder about Nieuw statement gepubliceerd met het oog op Covid-19

Erger dan het AVG-spook is de vrees ervoor

In ‘Onderzoek Nederland’ komt Lex Bouter, voorzitter van COREON aan het woord. “Het is goed dat Europa zijn privacywetgeving harmoniseert, want bij wetenschappelijk onderzoek werken we steeds meer internationaal samen. Even dreigde het helemaal mis te gaan, maar uiteindelijk zijn er in de Europese verordening adequate uitzonderingen voor onderzoek opgenomen. Er zijn nog een paar…

Lees verder about Erger dan het AVG-spook is de vrees ervoor

Handvatten om de AVG te hanteren

Hoewel de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er voor het onderzoeksveld niet slecht uit ziet, merken we als COREON dat er in veel instituten enige ‘AVG-kramp’ optreedt. Daarom heeft COREON speciaal voor onderzoekers een aantal statements en handvatten gepubliceerd. Deze zijn te vinden bij de overige publicaties op de website. Bovendien hebben we deze statements…

Lees verder about Handvatten om de AVG te hanteren

Hergebruik van medische gegevens

Consumenten blijken veel vertrouwen te hebben in wetenschappelijke onderzoekers en artsen als het gaat om hergebruik van medische gegevens voor onderzoek. Een meerderheid van de consumenten vond in 2016 dat voor zulk onderzoek niet expliciet om toestemming hoeft te worden gevraagd, als men maar geïnformeerd wordt. Remco Coppen discussieerde in juni 2016 met COREON over…

Lees verder about Hergebruik van medische gegevens

Niet-WMO toetsing

COREON heeft als doel om de juridisch-ethische aanvaardbaarheid van het vele observationele onderzoek in Nederland aantoonbaar te borgen en daarbij dubbele toetsing te voorkomen. Onderzoek met mensen moet wettelijk uitsluitend een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Veel observationeel gezondheidsonderzoek valt niet onder de WMO en voor…

Lees verder about Niet-WMO toetsing