COREON 2023

COREON Jaarverslag 2023

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2023. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2023 het volgende ondernomen en gerealiseerd:

Organisatie

Het doel van COREON een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.
In 2023 waren er 32 deelnemers aangesloten bij COREON en zijn er drie vergaderingen gehouden met vertegenwoordigers van de deelnemers.
In 2023 heeft COREON tijdens het landelijk epidemiologencongres, de WEON de sessie ‘implementatie van de gedragscode’ georganiseerd.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van COREON in 2023 richtten zich op:
1. Wet- en regelgeving observationeel en gerandomiseerd zorgonderzoek
– Betrokkenheid bij Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)
– Betrokkenheid bij Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

2. Wet- en regelgeving preklinisch onderzoek
– Werkgroep Preklinisch onderzoek

3. Opstellen van codes, handleidingen en statements
– Totstandkoming en implementatie Gedragscode Gezondheidsonderzoek
– Literatuurstudie naar ‘bias’

Externe samenwerking en gesprekspartners

COREON werkt met name samen met: Lygatur, Health-RI en de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO).

De belangrijkste gesprekspartners van COREON zijn: ZonMw, ministerie van VWS en Nationaal Comité Advies Proefdierbeleid (NCad), Health-RI en de NFU.

Financiën

Stichting COREON heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van €57.640. Het financieel vermogen bedraagt per 31-12-2023: €275.621.

Hier vindt u het volledige COREON Jaarverslag 2023.

Op de website kunt u ook het COREON Jaarverslag 2022 vinden.

NB: Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat van COREON.