Deelnemen aan COREON

 • Wat levert deelname op?

   
  Uitwisseling van kennis en ervaring uit op het gebied van wet- en regelgeving rond (observationeel) gezondheidsonderzoek.

  Deelnemers delen met elkaar best practices.

  Relevante (nieuwe) wet- en regelgeving wordt uitgelegd en geïnterpreteerd, zodat het in de dagelijkse onderzoekspraktijk correct kan worden toegepast.

 • Wat dragen deelnemers bij?

   
  Inhoudelijk bijdragen aan het opstellen van producten van COREON, zoals gedragscodes, richtlijnen en statements.

  Actieve participatie in alle deelnemersvergaderingen door vertegenwoordigers af te vaardigen en daarin bijdragen te leveren. De vergaderingen worden drie maal per jaar gehouden.

 • Wie kan er deelnemen?

   
  Wetenschappelijke (afdelingen van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen plaatsvindt.

  Samenwerkingsverbanden van instellingen of organisaties die (observationeel) gezondheidsonderzoek uitvoeren of vertegenwoordigen.

  Organisaties met specifieke kennis op het werkterrein van COREON.

 • Wat is de financiële bijdrage?

   
  € 3.000/jaar voor een wetenschappelijke afdeling (van een universiteit of onderzoeksinstelling) of kleine organisatie.

  € 9.000/jaar voor grotere organisaties met diverse onderzoeksafdelingen (zoals bijvoorbeeld universitaire medische centra); maximaal 4 afgevaardigden kunnen deelnemen aan de deelnemersvergaderingen.