COREON 2022

COREON Jaarverslag 2022

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2022. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2022 het volgende ondernomen en gerealiseerd:

Organisatie

Op 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verder gegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.
In 2022 waren er 36 deelnemers aangesloten bij COREON en zijn er vier vergaderingen gehouden met vertegenwoordigers van de deelnemers.
In 2022 heeft COREON tijdens het landelijk epidemiologencongres, de WEON de sessie ‘European Health dataspace and National datahubs’ georganiseerd.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van COREON in 2022 richtten zich op:
1. Wet- en regelgeving observationeel en gerandomiseerd zorgonderzoek
– Betrokkenheid bij Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)
– Betrokkenheid bij veldnorm toetsing en monitoring zorgevaluaties, programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
– Betrokkenheid bij VWS-programma regeldruk nWMO-onderzoek

2. Wet- en regelgeving preklinisch onderzoek
– Werkgroep Preklinisch onderzoek

3. Digitalisatie en veiligheid van biomedische data
– Totstandkoming en implementatie Gedragscode Gezondheidsonderzoek

4. Opstellen van codes, handleidingen en statements
– Totstandkoming Gedragscode Gezondheidsonderzoek
– Literatuurstudie naar ‘bias’ door selectieve deelname aan onderzoek

Externe samenwerking en gesprekspartners

COREON werkt met name samen met: MLC Foundation, Health-RI en de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO). Met ingang van 2023 worden de activiteiten van MLC Foundation geïntegreerd in Stichting Lygature.

De belangrijkste gesprekspartners van COREON zijn: ZonMw, ministerie van VWS en Nationaal Comité Advies Proefdierbeleid (NCad).

Financiën

COREON heeft in 2022 naast de inzet van alle betrokkenen ook financieel geïnvesteerd in het project Gedragscode Gezondheidsonderzoek. COREON heeft het jaar met een positief resultaat van € 21.950,- afgesloten. Het financieel vermogen bedraagt per 31-12-2022: € 201.320,-.

Hier vindt u het volledige COREON Jaarverslag 2022.

Op de website kunt u ook het COREON Jaarverslag 2021 vinden.

NB: Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat van COREON.