WEON

COREON sessie op WEON 2022: ‘European Health Data Space’

Tijdens het WEON congres 2022 is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader zouden onder andere nationale ‘datahubs’ moeten worden ingericht. Tijdens de COREON sessie is een overzicht gegeven van de belangrijkste voor onderzoekers relevante punten uit het EHDS voorstel en visie van VWS daarop (Somayeh Djafari, VWS), de visie van het Nederlandse onderzoeksveld (Martin Boeckhout, MCLF/COREON) en de Duitse inzet voor een gezondheidsdatahub voor gezondheidsonderzoek (Irene Schlünder, TMF).