WEON

COREON sessie op WEON 2024: ‘De Fijne Lijn tussen Persoonsgegevens en Anonimiteit’

Binnen gezondheidsonderzoek is de bescherming van persoonsgegevens cruciaal, maar dit brengt zowel juridische als praktische uitdagingen met zich mee. Hoe balanceren we tussen strenge privacy verwachtingen en de wettelijke vereisten? Een potentiële oplossing is het anonimiseren van data, waardoor deze niet langer onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Maar is ware anonimiteit haalbaar en wat zijn de wetenschappelijke consequenties?

Tijdens de COREON-sessie zullen we dit complexe vraagstuk vanuit meerdere perspectieven benaderen. Deskundigen op het gebied van juridische normen, technische mogelijkheden en statistische methoden delen hun inzichten en ervaringen, waaronder die van de RIVM-werkgroep ‘statistical disclosure control’. Ontdek de huidige discussies over anonimiteit en doe mee aan het gesprek over hoe onderzoekers het beste risico’s kunnen inschatten en managen.

De sessie werd bijgewoond door 34 personen die met ons in gesprek gingen om zowel de juridische als de statistische nuances van dataprivacy in onderzoek te verkennen en ondersteuning te vinden voor hun eigen werk.