Nieuws

COREON Jaarverslag 2022

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2022. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2022 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Op 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verder gegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig…

Lees verder about COREON Jaarverslag 2022

The COREON Code of Conduct for Health Research is available in translation

The Code of Conduct, issued under the responsibility of the Committee on Regulation of Health Research, the COREON Foundation, clarifies which rules Dutch health research should comply with in order to responsibly deal with personal data and human tissue. The General Data Protection Regulation (GDPR) is the primary source for the Code of Conduct. The…

Lees verder about The COREON Code of Conduct for Health Research is available in translation

COREON sessie op WEON 2022: ‘European Health Data Space’

Tijdens het WEON congres 2022 is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader zouden onder andere nationale ‘datahubs’ moeten worden ingericht. Tijdens de…

Lees verder about COREON sessie op WEON 2022: ‘European Health Data Space’

Privacyregels in gezondheidsonderzoek; de Gedragscode helpt, maar privacyregels blijven een probleem

Privacyregels staan uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van oversterfte in Nederland in de weg, zo werd vorige week door onderzoekers aangekaart in Volkskrant en NRC.  Ook een vorige week gepubliceerde wetsevaluatie van de Uitvoeringswet AVG gaat hierop in. Voor COREON komen deze geluiden uiteraard niet als een verrassing. Europese, maar vooral ook Nederlandse privacywetgeving en…

Lees verder about Privacyregels in gezondheidsonderzoek; de Gedragscode helpt, maar privacyregels blijven een probleem

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal wil patiënten meer zeggenschap geven over lichaamsmateriaal dat in de zorg is afgenomen, maar is dit wel in het belang van de patiënt? Het NTvG heeft reacties vanuit het veld op een rijtje gezet. U kunt het artikel lezen op de website van het NTvG (alleen toegankelijk voor abonnementhouders).

Lees verder about Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien

Gezondheidsonderzoek is belangrijk. Het draagt bij aan nieuwe inzichten over ziekte en gezondheid, aan de ontwikkeling en implementatie van (bio)medische innovaties en daarmee onder meer aan de betaalbaarheid van de zorg. In gezondheidsonderzoek worden gegevens en lichaamsmateriaal van veel mensen gebruikt. Zij moeten erop kunnen rekenen dat de onderzoekers zorgvuldig met hun gegevens omgaan, met…

Lees verder about Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien

COREON werkgroep Preklinisch Gezondheidsonderzoek

Nadat begin 2021 de Federa is opgegaan in COREON is afgesproken om te verkennen of ‘Preklinisch Gezondheidsonderzoek’ een van de aandachtsvelden binnen COREON kan worden. Preklinisch onderzoek vormt een fundament voor klinisch gezondheidsonderzoek en kent eveneens belemmeringen door regelgeving die het onderzoek onnodig frustreren. Sinds maart 2022 is de werkgroep Preklinisch onderzoek een feit: Voorzitter…

Lees verder about COREON werkgroep Preklinisch Gezondheidsonderzoek

COREON sessie op WEON 2022

Op het komende WEON congres is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). Recent bracht de Europese Commissie het voorstel daartoe uit. De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek.  In dat kader zouden…

Lees verder about COREON sessie op WEON 2022

Oratie Marjanka Schmidt

Op 4 maart 2022 heeft Marjanka Schmidt, secretaris van COREON, aan de Universiteit Leiden haar oratie getiteld ‘De erfenis is niet meer zwart-wit’ uitgesproken. Marjanka is hoogleraar genetische epidemiologie van kanker, in het bijzonder van borstkanker.

Lees verder about Oratie Marjanka Schmidt

COREON Jaarverslag 2021

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2021. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2021 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Vanaf 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verdergegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk…

Lees verder about COREON Jaarverslag 2021

Consultatie Wet implementatie Open data richtlijn, reactie COREON en Health-RI

COREON heeft samen met Health-RI gereageerd op de internetconsultatie van het Ministerie van BZK over de Nederlandse Wet implementatie Open Data-richtlijn. Deze wet moet de Europese Open Data-richtlijn gaan implementeren. Ze gaat niet alleen over open overheidsdata, maar ook over (FAIR) hergebruik van onderzoeksgegevens, met name als dat onderzoek publiek gesubsidieerd is. Daarnaast gaan de…

Lees verder about Consultatie Wet implementatie Open data richtlijn, reactie COREON en Health-RI

Gedragscode Gezondheidsonderzoek gereed

De herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is afgerond. De nieuwe Gedragscode bevat een set concrete, voor onderzoekers toegankelijke normen voor de omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek. Onderzoekers en onderzoeksinstellingen kunnen in de code lezen waar ze aan toe zijn en hoe zij de complexe wet- en regelgeving voor gegevensbescherming verantwoord toe kunnen passen. Implementatie van…

Lees verder about Gedragscode Gezondheidsonderzoek gereed

Toelichting op thema’s COREON

Onlangs hebben Evert-Ben van Veen en Martin Boeckhout van MCL Foundation een toelichting gegeven op een aantal thema’s en termen die binnen COREON van belang zijn. U vindt op onze website de presentatie van deze bijeenkomst. Die geeft kort definities van belangrijke onderwerpen rond regelgeving m.b.t. onderzoek.

Lees verder about Toelichting op thema’s COREON

Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), COREON en Health-RI hebben in een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden hun zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’. De belangrijkste zorg is het versnipperd juridisch kader voor het (her)gebruik van lichaamsmateriaal en medische gegevens voor onderzoek. De organisaties benadrukken het belang…

Lees verder about Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

Juridische onderbouwing van de concept-Gedragscode

Inmiddels is ook de juridische onderbouwing (zie noot 9 van de consultatieversie) van de concept-Gedragscode gezondheidsonderzoek grotendeels af. U vindt deze hier. Deze tekst zal nog verder worden ontwikkeld. Voor nu biedt deze al een onderbouwing van de meeste normen.

Lees verder about Juridische onderbouwing van de concept-Gedragscode

Publieksconsultatie concept Gedragscode gezondheidsonderzoek

Op onze website vindt u de consultatieversie van de Gedragscode gezondheidsonderzoek. De Gedragscode  beoogt om een zo volledig mogelijk kader te bieden van concrete basisnormen en toelichtende teksten voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek. Voor de achtergrond zij, naast de eerdere berichten op deze site, verwezen naar de Verantwoording bij deze…

Lees verder about Publieksconsultatie concept Gedragscode gezondheidsonderzoek

COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context

This is an updated version – due to unforeseen circumstances we had to modify the program of the COREON session. There is lively debate in Europe whether further use of patient data for statistical and scientific purposes should always be based on informed consent or, if not true informed consent, at least some form of…

Lees verder about COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context

Update Gedragscode Gezondheidsonderzoek – mei 2021

Tijdens de consultatieronde in maart hebben tientallen personen en organisaties uitgebreid commentaar op de concept-Gedragscode geleverd. Het projectteam en de Kerngroep is iedereen zeer erkentelijk voor de vele kritische opmerkingen en suggesties, zowel op algemeen als op detailniveau. Het vele commentaar onderstreept de urgentie, maar ook de complexiteit, van onze opdracht. De uitdaging blijft de…

Lees verder about Update Gedragscode Gezondheidsonderzoek – mei 2021

COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

NB: Door onvoorziene omstandigheden moest het programma worden gewijzigd. Voor actuele informatie en de presentaties van deze sessie zie het bericht op onze site: COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar COREON een sessie op WEON, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie. De…

Lees verder about COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

International Sharing of Personal Health Data for Research

Persoonlijke gezondheidsgegevens vormen een essentiële hulpbron voor onderzoek en moeten worden beschouwd als publiek goed. Het delen van gegevens is een cruciaal onderdeel van medisch onderzoek in de publieke sector voor verbeterde gezondheidszorg en ziektepreventie. Het is belangrijk voor de EU-burgers dat hun gegevens worden gedeeld voor gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd is het van belang om te…

Lees verder about International Sharing of Personal Health Data for Research

Update herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek – maart 2021

Een eerste concept van de Gedragscode is opgeleverd. De presentatie van de consultatiebijeenkomst met de Klankbordgroep vindt u hier. Op 19 maart wordt het concept besproken met COREON-deelnemers. Tot 22 maart hebben deelnemers van de Klankbordgroep en COREON gelegenheid om commentaar te geven. Bent u geïnteresseerd in een kopie, neem dan bij voorkeur contact op…

Lees verder about Update herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek – maart 2021

COREON Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2020. Kort samengevat heeft COREON in 2020 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)…

Lees verder about COREON Jaarverslag 2020

Announcement: Health-RI Conference 2021: perspectives on the health data landscape

The Health-RI conference on March 4th will be a free online event this year. It will showcase health data infrastructures from both a national and international perspective. Health-RI is proud to have Prof. Aarno Palotie of the Human Genomics program at FIMM-HiLife as keynote speaker. He will talk about the Finngen project which combines the genome and national health record data from 500 000 Finnish participants. National health data…

Lees verder about Announcement: Health-RI Conference 2021: perspectives on the health data landscape

Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor de handel en het vrije verkeer van personen. Ook het wetenschappelijk onderzoek ondervindt de consequenties ervan, o.a. waar het gaat om het delen van persoonsgegevens. Tussen de EU en het VK zijn nieuwe regels opgesteld die per 1 januari 2021 gelden. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft op basis…

Lees verder about Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?