Gedragscode Gezondheidsonderzoek gereed

De herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is afgerond. De nieuwe Gedragscode bevat een set concrete, voor onderzoekers toegankelijke normen voor de omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek. Onderzoekers en onderzoeksinstellingen kunnen in de code lezen waar ze aan toe zijn en hoe zij de complexe wet- en regelgeving voor gegevensbescherming verantwoord toe kunnen passen.

Implementatie van de Gedragscode heeft wat COREON betreft nu de hoogste prioriteit. Tegelijk vormt de Gedragscode niet het laatste woord over de vele barrières in wet- en regelgeving rond privacy in gezondheidsonderzoek. COREON zal zich hier de komende tijd actief voor inzetten in samenwerking met andere veldpartijen. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.

De COREON-Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2022 is hier te downloaden.