datadelen in eu

Consultatie Wet implementatie Open data richtlijn, reactie COREON en Health-RI

COREON heeft samen met Health-RI gereageerd op de internetconsultatie van het Ministerie van BZK over de Nederlandse Wet implementatie Open Data-richtlijn.

Deze wet moet de Europese Open Data-richtlijn gaan implementeren. Ze gaat niet alleen over open overheidsdata, maar ook over (FAIR) hergebruik van onderzoeksgegevens, met name als dat onderzoek publiek gesubsidieerd is. Daarnaast gaan de wet en memorie van toelichting in op afwegingen tussen het belang van hergebruik enerzijds en gegevensbescherming, IP etc. anderzijds. Dit zijn allemaal beleidsthema’s waar COREON en andere partijen (m.n. Health-RI) intensief mee bezig zijn.

De gezamenlijke reactie van COREON en Health-RI is hier te vinden.