Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Transitie Federa naar stichting COREON afgerond

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit.
Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.

Publicaties

Code Goed Gedrag

De Code Goed Gedrag geeft richtlijnen voor het waarborgen van de privacy bij het gebruik van patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziene gedragscode.

Code Goed Gebruik

De Code Goed Gebruik geeft richtlijnen voor het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

COREON Jaarverslag 2020

COREON Jaarverslag 2020

25 februari 2021

Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2020. Kort samengevat heeft COREON in 2020 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)…

Lees verder
Health-RI conference 4march2021

Announcement: Health-RI Conference 2021: perspectives on the health data landscape

18 februari 2021

The Health-RI conference on March 4th will be a free online event this year. It will showcase health data infrastructures from both a national and international perspective. Health-RI is proud to have Prof. Aarno Palotie of the Human Genomics program at FIMM-HiLife as keynote speaker. He will talk about the Finngen project which combines the genome and national health record data from 500 000 Finnish participants. National health data…

Lees verder

Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?

4 februari 2021

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor de handel en het vrije verkeer van personen. Ook het wetenschappelijk onderzoek ondervindt de consequenties ervan, o.a. waar het gaat om het delen van persoonsgegevens. Tussen de EU en het VK zijn nieuwe regels opgesteld die per 1 januari 2021 gelden. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft op basis…

Lees verder

Agenda

 • Bestuursvergadering

  15 maart 2021

 • Deelnemersvergadering

  19 maart 2021

 • Deelnemersvergadering

  16 april 2021

 • Bestuursvergadering

  19 april 2021

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.