Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Publicaties

Code Goed Gedrag

De Code Goed Gedrag geeft richtlijnen voor het waarborgen van de privacy bij het gebruik van patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziene code. Meer informatie daarover vindt u hier.

Code Goed Gebruik

De Code Goed Gebruik geeft richtlijnen voor het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

31 oktober 2020

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en…

Lees verder

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

30 oktober 2020

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd. Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek…

Lees verder

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

28 oktober 2020

De Minister van VWS biedt de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar verwachting begin 2021 aan de Tweede Kamer aan, aldus de voortgangsrapportage medische ethiek van afgelopen juli. In de voortgangsrapportage staan overigens ook andere beleidsvoornemens over o.a. onderzoek met embryo’s, de regulering van cybriden en iPS-chimaeren, en de invoering van de Europese Clinical Trial Regulation.

Lees verder

Agenda

 • Deelnemersvergadering

  4 december 2020

 • Bestuursvergadering

  14 december 2020

 • Bestuursvergadering

  18 januari 2021

 • Bestuursvergadering

  8 februari 2021

 • Deelnemersvergadering

  19 maart 2021

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.