Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Publicaties

Code Goed Gedrag

De Code Goed Gedrag geeft richtlijnen voor het waarborgen van de privacy bij het gebruik van patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziene code. Meer informatie daarover vindt u hier.

Code Goed Gebruik

De Code Goed Gebruik geeft richtlijnen voor het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

Ethische toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

6 juli 2020

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verbetering van de zorg. Onderzoeksdeelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het om goed en ethisch verantwoord onderzoek gaat. Ethische toetsing is verplicht voor onderzoek waarvoor mensen een handeling of behandeling ondergaan. Dit is geregeld onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Maar heel veel gezondheidsonderzoek valt…

Lees verder

Jaarverslag 2019

28 mei 2020

COREON heeft haar Jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2019. Hieronder worden de activiteiten van COREON van het afgelopen jaar kort samengevat. 1. Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Becommentariëren (samen met de…

Lees verder
COREON-Statement-Nader-Gebruik-Spoedsituaties

Nieuw statement gepubliceerd met het oog op Covid-19

7 april 2020

Gelet op Covid-19 crisis en de huidige onzekerheid omtrent de invulling van enkele cruciale bepalingen in de wetgeving achtte de Kerngroep die belast is met het opstellen van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek het gewenst om nu al met een statement te komen. COREON ondersteunt dit initiatief van harte. Het statement wordt weer ingetrokken bij de publicatie…

Lees verder

Agenda

  • Deelnemersvergadering

    26 juni 2020

  • Bestuursvergadering

    29 juni 2020

  • Bestuursvergadering

    13 juli 2020

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.