Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Transitie Federa naar stichting COREON afgerond

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit.
Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.

Publicaties

Code Goed Gedrag

De Code Goed Gedrag geeft richtlijnen voor het waarborgen van de privacy bij het gebruik van patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziene gedragscode.

Code Goed Gebruik

De Code Goed Gebruik geeft richtlijnen voor het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

Update Gedragscode Gezondheidsonderzoek – mei 2021

18 mei 2021

Tijdens de consultatieronde in maart hebben tientallen personen en organisaties uitgebreid commentaar op de concept-Gedragscode geleverd. Het projectteam en de Kerngroep is iedereen zeer erkentelijk voor de vele kritische opmerkingen en suggesties, zowel op algemeen als op detailniveau. Het vele commentaar onderstreept de urgentie, maar ook de complexiteit, van onze opdracht. De uitdaging blijft de…

Lees verder
COREON op WEON over Bias

COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

6 mei 2021

Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar COREON een sessie op WEON, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie. De titel van de COREON sessie is “bias in context”. Op de sessie worden de eerste resultaten gepresenteerd van de literatuurstudie naar ‘bias’ ten gevolge van informed consent procedures bij observationeel onderzoek die enkele COREON leden hebben…

Lees verder
datadelen in eu

International Sharing of Personal Health Data for Research

15 april 2021

Persoonlijke gezondheidsgegevens vormen een essentiële hulpbron voor onderzoek en moeten worden beschouwd als publiek goed. Het delen van gegevens is een cruciaal onderdeel van medisch onderzoek in de publieke sector voor verbeterde gezondheidszorg en ziektepreventie. Het is belangrijk voor de EU-burgers dat hun gegevens worden gedeeld voor gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd is het van belang om te…

Lees verder

Agenda

 • Deelnemersvergadering

  11 juni 2021

 • Bestuursvergadering

  5 juli 2021

 • Bestuursvergadering

  13 september 2021

 • Bestuursvergadering

  4 oktober 2021

 • Deelnemersvergadering

  19 november 2021

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.