Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Publicaties

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek geeft richtlijnen voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal binnen de huidige wettelijke kaders.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

COREON Jaarverslag 2023

1 juli 2024

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2023. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2023 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Het doel van COREON een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.In 2023 waren er…

Lees verder

COREON sessie op WEON 2024: ‘De Fijne Lijn tussen Persoonsgegevens en Anonimiteit’

1 juli 2024

Binnen gezondheidsonderzoek is de bescherming van persoonsgegevens cruciaal, maar dit brengt zowel juridische als praktische uitdagingen met zich mee. Hoe balanceren we tussen strenge privacy verwachtingen en de wettelijke vereisten? Een potentiële oplossing is het anonimiseren van data, waardoor deze niet langer onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Maar is ware anonimiteit haalbaar en wat…

Lees verder

COREON Jaarverslag 2022

25 oktober 2023

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2022. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2022 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Op 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verder gegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig…

Lees verder

Agenda

 
 • Bestuursvergadering

  8 juli 2024

 • Bestuursvergadering

  5 augustus 2024

 • Bestuursvergadering

  9 september 2024

 • Bestuursvergadering

  14 oktober 2024

 • Deelnemersvergadering

  18 oktober 2024

 • Bestuursvergadering

  9 december 2024

Nieuwsbrief

 

In de Nieuwsbrief van COREON is terug te lezen waar COREON zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden, de plannen van COREON voor de komende periode en andere onderwerpen die interessant zijn voor deelnemers aan COREON.

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.