Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Transitie Federa naar stichting COREON afgerond

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit.
Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.

Publicaties

Code Goed Gedrag

De Code Goed Gedrag geeft richtlijnen voor het waarborgen van de privacy bij het gebruik van patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziene gedragscode.

Code Goed Gebruik

De Code Goed Gebruik geeft richtlijnen voor het speciaal afnemen en bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

21 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek. De focus van de nieuwe stichting COREON zal liggen op: 1) wet- en regelgeving aangaande observationeel en gerandomiseerd…

Lees verder

Klankbordgroepsessie over leesbaarheid en bruikbaarheid van de Gedragscode gezondheidsonderzoek

11 januari 2021

Hoe kunnen we de Gedragscode zo leesbaar en bruikbaar mogelijk maken? Hoe kunnen we de gedragscode het beste opbouwen? Welke onderzoeksscenario’s moeten we zeker uitdiepen? Om deze vragen te beantwoorden heeft de kerngroep in december 2020 twee consultatiesessies voor de Gedragscode georganiseerd met COREON en de klankbordgroep. Aan de hand van een concepthoofdstuk hebben wij…

Lees verder
cloud data en gezondheidsonderzoek

Verantwoord gebruik van publieke clouddiensten bij data-intensief gezondheidsonderzoek

4 december 2020

Een projectteam van MLCF en de ELSI Servicedesk onderzocht in opdracht van de Hartwig Medical Foundation (gefinancierd door KWF Kankerbestrijding) hoe data-intensief gezondheidsonderzoek verantwoord gebruik kan maken van publieke clouddiensten en wat daarvoor nodig is vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief.  Meer weten over dit onderzoek? Vind hier de korte samenvatting over het verantwoord gebruik van…

Lees verder

Agenda

 • Bestuursvergadering

  1 februari 2021

 • Bestuursvergadering

  15 maart 2021

 • Deelnemersvergadering

  19 maart 2021

 • Deelnemersvergadering

  16 april 2021

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.