Voor zorgvuldig en verantwoord gezondheidsonderzoek

Publicaties

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

De Gedragscode Gezondheidsonderzoek geeft richtlijnen voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal binnen de huidige wettelijke kaders.

Overige publicaties

COREON stelt publicaties op ter ondersteuning van de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Doel en Missie

Bevorderen zorgvuldig onderzoek

Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord onderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen.

Gebruik informatie in balans

Het zoeken naar een goede balans tussen het publieke belang, de bescherming en zeggenschap van de betrokken deelnemers en de belangen van de onderzoekers.

Platform voor onderzoekers

Het bieden van een platform voor onderzoekers en andere belanghebbenden bij een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek.

Nieuws

COREON Jaarverslag 2022

25 oktober 2023

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2022. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2022 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Op 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verder gegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig…

Lees verder

The COREON Code of Conduct for Health Research is available in translation

21 juni 2023

The Code of Conduct, issued under the responsibility of the Committee on Regulation of Health Research, the COREON Foundation, clarifies which rules Dutch health research should comply with in order to responsibly deal with personal data and human tissue. The General Data Protection Regulation (GDPR) is the primary source for the Code of Conduct. The…

Lees verder
WEON

COREON sessie op WEON 2022: ‘European Health Data Space’

22 februari 2023

Tijdens het WEON congres 2022 is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader zouden onder andere nationale ‘datahubs’ moeten worden ingericht. Tijdens de…

Lees verder

Agenda

 
 • Bestuursvergadering

  8 juli 2024

 • Bestuursvergadering

  5 augustus 2024

 • Bestuursvergadering

  9 september 2024

 • Bestuursvergadering

  14 oktober 2024

 • Deelnemersvergadering

  18 oktober 2024

 • Bestuursvergadering

  9 december 2024

Nieuwsbrief

 

In de Nieuwsbrief van COREON is terug te lezen waar COREON zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden, de plannen van COREON voor de komende periode en andere onderwerpen die interessant zijn voor deelnemers aan COREON.

Deelnemers

Elke deelnemende organisatie is onderdeel van het COREON-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen gezondheidsonderzoekers, -juristen en functionarissen gegevensbescherming (FG’s) kennis en ervaring uit.

Aansluiting bij COREON staat open voor (samenwerkingsverbanden van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek plaatsvindt of die voor COREON relevante kennis hebben.