Nieuw statement gepubliceerd met het oog op Covid-19

Gelet op de Covid-19 crisis en de huidige onzekerheid omtrent de invulling van enkele cruciale bepalingen in de wetgeving achtte de Kerngroep, belast met het opstellen van de nieuwe Gedragscode, het gewenst om met een statement te komen.

Het statement wordt weer ingetrokken bij de publicatie van de definitieve Gedragscode.

Binnenkort vindt u hier de vernieuwde website van COREON.

Voor meer informatie kunt u ons per e-mail bereiken:

Actuele informatie over de nieuwe Code Goed Gedrag zal continu beschikbaar zijn via deze website: