Vragen over COREON

Wat doet COREON?

Stichting COREON (COmmissie REgelgeving ONderzoek) is een inhoudelijk en deskundig netwerk dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van (observationeel) gezondheidsonderzoek en een adequate toepassing van de geldende regelgeving. Op onze website vindt u meer informatie over COREON.

Hoe kan ik deelnemer worden van COREON?

Wetenschappelijke (afdelingen van) organisaties waar (observationeel) gezondheidsonderzoek met gezondheidsgegevens en (lichaams- en beeld)materialen plaatsvindt kunnen deelnemen aan COREON. Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden van instellingen of organisaties die (observationeel) gezondheidsonderzoek uitvoeren of vertegenwoordigen en voor organisaties met specifieke kennis op het werkterrein van COREON. Op onze website vindt u meer informatie over deelnemen aan COREON.

Wat is de ELSI Servicedesk?

De nationale ELSI Servicedesk helpt onderzoekers, professionals, ethici, juristen, beleidsadviseurs, patiënten en patiëntvertegenwoordigers om problemen op het gebied van ELSI (Ethical, Legal, Social Implications) aan te pakken door informatie en advies beschikbaar te stellen.
De ELSI Servicedesk heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden.

Ik ben verbonden aan COREON. Met welke vraag ga ik naar COREON en met welke vraag naar de ELSI servicedesk?

U kunt bij COREON (secretariaat@coreon.org) terecht voor: vragen over de voortgang van COREON dossiers, inhoudelijke vragen over lopende COREON dossiers, inhoudelijk suggesties voor de deelnemersvergaderingen, het aandragen van of attenderen op belangrijke gespreks- en aandachtspunten ten aanzien van (draft) wetgeving of richtlijnen gerelateerd aan wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, samen optrekken voor lobby’s naar de wetgever of andere regelgevende instanties.

U kunt bij de ELSI servicedesk (elsiservicedesk@health-ri.nl) terecht voor: ELSI vragen over eigen onderzoek, nadere uitleg over stukken die door COREON gepubliceerd zijn, Health-RI gerelateerde ELSI vragen, en vragen over harmonisatie van tools en guidelines in Nederland.