Office staff are preparing to meet the new year 2021. Vector illustration. Cartoon characters repair the numbers. Image is isolated on white background. Flat illustration for banner and site.

COREON Jaarverslag 2021

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2021. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2021 het volgende ondernomen en gerealiseerd:

Organisatie

Vanaf 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verdergegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.

In 2021 waren er 38 deelnemers aangesloten bij COREON en zijn er vier deelnemersvergaderingen georganiseerd, waarvan één bijeenkomst volledig aan de herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek is besteed. Tijdens de deelnemersvergaderingen werden de volgende presentaties gehouden:

 • Verschillen in Europa bij de implementatie van de GDPR voor wetenschappelijk onderzoek en de gevolgen hiervan
 • Veldnorm toetsing en kwaliteitskader zorgevaluatie
 • Ontregel het onderzoek
 • De parels en de knopen aan de keten van data tot FAIR
 • De rol van COREON voor preklinisch onderzoek

In 2021 heeft COREON tijdens het landelijk epidemiologencongres, de WEON de sessie ‘Informed consent for observational research in context’ georganiseerd.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van COREON richten zich op:

 1. Wet- en regelgeving observationeel en gerandomiseerd zorgonderzoek
 • Betrokkenheid bij Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)
 • Betrokkenheid bij Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
 • Wet- en regelgeving preklinisch onderzoek
 • Start werkgroep Preklinisch onderzoek
 • Digitalisatie en veiligheid van biomedische data
 • Verschijning rapport International Sharing of Personal Health Data for Research
 • Opstellen van codes, handleidingen en statements
 • Totstandkoming Gedragscode Gezondheidsonderzoek
 • Start literatuurstudie naar ‘bias’

Externe samenwerking en gesprekspartners

COREON werkt met name samen met: MLC Foundation, Health-RI en de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO).

De belangrijkste gesprekspartners voor/van COREON zijn: ZonMw, ministerie van VWS en Nationaal Comité Advies Proefdierbeleid (NCad).

Financiën

COREON heeft in 2021 naast de inzet van alle betrokkenen ook financieel geïnvesteerd in het project Gedragscode Gezondheidsonderzoek. COREON heeft het jaar met een positief resultaat van € 90,- afgesloten. Het financieel vermogen bedraagt per 31-12-2021: € 148.870,-.

Hier vindt u het volledige COREON Jaarverslag 2021.

Op de website kunt u ook het COREON Jaarverslag 2020 vinden.

NB: Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen via het secretariaat van COREON.