datadelen in eu

International Sharing of Personal Health Data for Research

Persoonlijke gezondheidsgegevens vormen een essentiële hulpbron voor onderzoek en moeten worden beschouwd als publiek goed.

Het delen van gegevens is een cruciaal onderdeel van medisch onderzoek in de publieke sector voor verbeterde gezondheidszorg en ziektepreventie.

Het is belangrijk voor de EU-burgers dat hun gegevens worden gedeeld voor gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd is het van belang om te voorzien in passende bescherming van de privacy van de EU burgers. Het delen van persoonsgegevens voor onderzoek buiten de EU is een bijzonder probleem.

Onlangs is het rapport International Sharing of Personal Health Data for Research verschenen, opgesteld door The ALLEA, EASAC and FEAM joint initiative on resolving the barriers of transferring public sector data outside the EU/EEA.

Dit rapport benadrukt het belang van gezondheidsonderzoek en biedt richtlijnen om de escalerende problemen op te lossen en tegelijkertijd rekening te houden met de bescherming van privacy.