COREON op WEON over Bias

COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

NB: Door onvoorziene omstandigheden moest het programma worden gewijzigd. Voor actuele informatie en de presentaties van deze sessie zie het bericht op onze site: COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context

Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar COREON een sessie op WEON, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie.

De titel van de COREON sessie is “bias in context”.

Op de sessie worden de eerste resultaten gepresenteerd van de literatuurstudie naar ‘bias’ ten gevolge van informed consent procedures bij observationeel onderzoek die enkele COREON leden hebben ondernomen.

De context bestaat uit een presentatie hoe de kans op bias een rol mag spelen in de Nederlandse wetgeving bij gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek. Ook is onderzocht welke regelingen daaromtrent in een aantal andere Europese landen bestaan.

Een ethicus reflecteert op de belangenafweging die hier aan de orde is.