Werkgroep

COREON werkgroep Preklinisch Gezondheidsonderzoek

Nadat begin 2021 de Federa is opgegaan in COREON is afgesproken om te verkennen of ‘Preklinisch Gezondheidsonderzoek’ een van de aandachtsvelden binnen COREON kan worden. Preklinisch onderzoek vormt een fundament voor klinisch gezondheidsonderzoek en kent eveneens belemmeringen door regelgeving die het onderzoek onnodig frustreren.

Sinds maart 2022 is de werkgroep Preklinisch onderzoek een feit:

Voorzitter

Leden

De missies van de werkgroep zijn:

  • Het bevorderen van zorgvuldig en verantwoord preklinisch biomedisch onderzoek met humane & dierlijke materialen voorafgaande aan/in dierexperimenteel onderzoek.
  • Het opzetten van een inhoudelijk en deskundig netwerk dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van preklinisch biomedisch onderzoek inclusief dierexperimenteel onderzoek. 
  • Het bepleiten van een evenwichtige regulering van preklinisch biomedisch onderzoek met proefdieren en humaan materiaal.

De doelen van de werkgroep zijn:

  • Het initiëren van de oprichting van een biobank ‘Hergebruik humane & dierlijke materialen’ voor preklinisch onderzoek.
  • Informeren over codes of practice/adviezen met betrekking tot onderzoek met humane & dierlijke materialen voorafgaande aan/in en dierexperimenteel onderzoek
  • Dialoog voeren over de bureaucratie en wet- & regelgeving rond preklinisch onderzoek, met een focus op het aanvragen van vergunningen afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).
  • Het voeren van de dialoog met betrekking tot de transitie naar proefdiervrij preklinisch gezondheidsonderzoek

De werkgroep heeft maandelijks overleg en zal op korte termijn de volgende activiteiten ondernemen:

  • project “Biobank Hergebruik Humane en Dierlijke materialen” en
  • een enquête uitzetten met als doel mogelijke knelpunten in de wet- en regelgeving rond preklinisch gezondheidsonderzoek te identificeren.

Contact: secretariaat@coreon.org