transitie federa coreon

Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit.

Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.

De focus van de nieuwe stichting COREON zal liggen op:

1) wet- en regelgeving aangaande observationeel en gerandomiseerd zorgonderzoek;

2) wet- en regelgeving m.b.t. experimenteel onderzoek, inclusief proefdieronderzoek;

3) digitalisatie en veiligheid van biomedische data.

Prof. Dr. Aletta Kraneveld zal voor een jaar zitting nemen in het bestuur van stichting COREON met de portefeuilles transitie & dierexperimenteel onderzoek.

Drs. Bart Torensma neemt zitting in het bestuur van stichting COREON met de portefeuilles transitie & data management. Hij heeft ook de functie van penningmeester overgenomen van Drs. Ernst J. de Graag.

Op deze website presenteren we alle leden van het bestuur van de nieuwe Stichting COREON.