Klankbordgroepsessie over leesbaarheid en bruikbaarheid van de Gedragscode gezondheidsonderzoek

Hoe kunnen we de Gedragscode zo leesbaar en bruikbaar mogelijk maken? Hoe kunnen we de gedragscode het beste opbouwen? Welke onderzoeksscenario’s moeten we zeker uitdiepen?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de kerngroep in december 2020 twee consultatiesessies voor de Gedragscode georganiseerd met COREON en de klankbordgroep.

Aan de hand van een concepthoofdstuk hebben wij hen als Kerngroep meegenomen in de ontwikkeling.

Wilt u weten wat er besproken is tijdens deze consultatiesessie? Vind hier de slides van de Klankbordgroepsessie. Daarin leest u een overzicht van de stand van zaken.

Ook kunt u het verslag van de consultatiebijeenkomst nalezen.