traffic-lights-1053718_1920

Niet-WMO toetsing

COREON heeft als doel om de juridisch-ethische aanvaardbaarheid van het vele observationele onderzoek in Nederland aantoonbaar te borgen en daarbij dubbele toetsing te voorkomen. Onderzoek met mensen moet wettelijk uitsluitend een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Veel observationeel gezondheidsonderzoek valt niet onder de WMO en voor het toetsen van dit type onderzoek bestaat in Nederland geen systeem.

In 2015 is o.l.v. Mr. Evert-Ben van Veen, de werkgroep ‘Eenvormige toetsing’ gevormd. Aangezien de doelen deels overlappen met het project “nWMO” van de NFU, vindt samenwerking plaats tussen deze twee initiatieven. Voor de beoogde toetsing van observationeel mensgebonden onderzoek moeten formele criteria worden ontwikkeld (hoe verloopt de toetsing) en materiële (waaraan wordt getoetst). Het door de NFU en Federa/COREON nagestreefde eindplaatje is een “Convenant over eenvormige toetsing”. Het Convenant wordt in 2016 verwacht.

Het project bouwt deels voort op het het rapport ‘Toetsing op Maat’ dat in 2008 in opdracht van COREON en Federa werd vervaardigd door Mr. Evert-Ben van Veen en Mr. Ivette Jansen van Medlawconsult. Het rapport adviseerde over zelfregulering van de zorgvuldigheidstoets van niet-WMO plichtig onderzoek. De aanbevelingen waren mede gebaseerd op een praktijkinventarisatie bij twaalf METC’s en een groot aantal onderzoekers.

Download hier het rapport ‘Toetsing op Maat’ en de Leeswijzer ‘Toetsing op Maat’