gevolgen brexit wetenschappelijk onderzoek

Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor de handel en het vrije verkeer van personen. Ook het wetenschappelijk onderzoek ondervindt de consequenties ervan, o.a. waar het gaat om het delen van persoonsgegevens.

Tussen de EU en het VK zijn nieuwe regels opgesteld die per 1 januari 2021 gelden.

De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft op basis van deze regels een dossier gepubliceerd over de gevolgen van de Brexit voor het delen van persoonsgegevens.

Ook andere organisaties zoals de CCMO en NFU hebben informatie via hun website gepubliceerd over relevante consequenties van de nieuwe regels die gelden tussen de EU en het VK.

Op de website van de ELSI Servicedesk vindt u een actueel overzicht van online publicaties over de invloed van de brexit op wetenschappelijk onderzoek.