Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt gestaag verder gewerkt. De Kerngroep komt inmiddels maandelijks bij elkaar.

Recent is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen:

  • omgang met rechten van betrokkenen;
  • gegevensverwerking (beveiliging, codering e.d.);
  • publicaties;
  • archivering en hergebruik.

In november keert het hete hangijzer van de omgang met toestemming en uitzonderingen daarop terug op de agenda. Over dit onderwerp is de afgelopen tijd ook overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens.