bias

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd.

Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek mogen worden verwerkt.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Carla van Gils (UMCU/Julius);
  • Bart Torensma (VVE);
  • Robert Verheij (NIVEL);
  • Koos de Wit (AmsterdamUMC, ontregel het onderzoek).

Vanuit het bestuur van COREON is Lex Bouter bij het initiatief betrokken.

Ondersteuning wordt geboden door Evert-Ben van Veen, die de werkgroep ook voorzit, en Nebo Savic, beiden van MLCF.

De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Een tweede is gepland.

In februari 2021 hoopt de werkgroep haar rapport aan het bestuur van COREON aan te bieden.