toetsing

COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland (o.l.v. Sjoerd Repping), werkt ondertussen aan een veldnorm voor toetsing en monitoring van zorgevaluatie-onderzoek.

De veldnorm heeft als belangrijkste doel het verminderen van bureaucratie en vereenvoudigen van opstartprocedures voor zorgevaluatie-onderzoek. Ook hier is COREON bij aangehaakt.

De ambitie is om de veldnorm in de eerste helft van 2021 af te ronden.