Handvatten AVG

Handvatten om de AVG te hanteren

Hoewel de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) er voor het onderzoeksveld niet slecht uit ziet, merken we als COREON dat er in veel instituten enige ‘AVG-kramp’ optreedt.

Daarom heeft COREON speciaal voor onderzoekers een aantal statements en handvatten gepubliceerd. Deze zijn te vinden bij de overige publicaties op de website.

Bovendien hebben we deze statements en handvatten gepresenteerd op de COREON-sessie tijdens de WEON op 7-8 juni 2018 bij het RIVM in Bilthoven.

De UAVG ziet er niet slecht uit, zoals eerder gecommuniceerd: het wetsontwerp UAVG wil de bestaande situatie zoveel mogelijk bestendigen, dus ook 7:458 BW (WGBO) en de mogelijkheid ‘wetenschappelijk onderzoek zonder toestemming’.

Jurist Evert-Ben van Veen heeft een overzicht gemaakt van de artikelen uit de AVG die van toepassing zijn op onderzoek.