Verantwoord gebruik van publieke clouddiensten bij data-intensief gezondheidsonderzoek

cloud data en gezondheidsonderzoek

Een projectteam van MLCF en de ELSI Servicedesk onderzocht in opdracht van de Hartwig Medical Foundation (gefinancierd door KWF Kankerbestrijding) hoe data-intensief gezondheidsonderzoek verantwoord gebruik kan maken van publieke clouddiensten en wat daarvoor nodig is vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief.  Meer weten over dit onderzoek? Vind hier de korte samenvatting over het verantwoord gebruik van…

Lees meer

COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en…

Lees meer

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd. Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek…

Lees meer

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

De Minister van VWS biedt de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar verwachting begin 2021 aan de Tweede Kamer aan, aldus de voortgangsrapportage medische ethiek van afgelopen juli. In de voortgangsrapportage staan overigens ook andere beleidsvoornemens over o.a. onderzoek met embryo’s, de regulering van cybriden en iPS-chimaeren, en de invoering van de Europese Clinical Trial Regulation.

Lees meer

Wetswijziging WMO voor e-consent

VWS heeft recent een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer aangeboden die toestemming langs elektronische weg (‘e-consent’) mogelijk moet maken voor WMO-plichtig onderzoek.

Lees meer

Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt gestaag verder gewerkt. De Kerngroep komt inmiddels maandelijks bij elkaar. Recent is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen: omgang met rechten van betrokkenen; gegevensverwerking (beveiliging, codering e.d.); publicaties; archivering en hergebruik. In november keert het hete hangijzer van de omgang met toestemming en uitzonderingen daarop terug op de agenda.…

Lees meer

Minimaliseren herleidingsrisico’s bij gebruik van de Michigan imputation server

Wat doet een imputation server?  Deze server is bedoeld om ontbrekende genetische code aan te vullen als je geen whole genome sequencing (WGS) datasets hebt. WGS is nog steeds duur, en voor veel experimenten volstaat informatie van veel voorkomende DNA veranderingen (DNA markers), die gegenotypeerd kunnen worden op een goedkope ‘array’ (array-genotypering).  Op basis van…

Lees meer

Update herziening Gedragscode – juli 2020

Zoals te verwachten was, blijkt de totstandkoming van de nieuwe Gedragscode een bijzonder intensief proces. Maar zonder wrijving geen glans. Het statement over nader gebruik van patiëntgegevens en lichaamsmateriaal in spoedsituaties vormde al een belangrijke tussenopbrengst. Inmiddels heeft de Kerngroep meermaals vergaderd. Over meerdere onderwerpen bestaat brede overeenstemming. Voor andere onderwerpen zal nog een aantal…

Lees meer

Ethische toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek: tijd en ruimte voor verbetering

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verbetering van de zorg. Onderzoeksdeelnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het om goed en ethisch verantwoord onderzoek gaat. Ethische toetsing is verplicht voor onderzoek waarvoor mensen een handeling of behandeling ondergaan. Dit is geregeld onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Maar heel veel gezondheidsonderzoek valt…

Lees meer

Jaarverslag 2019

COREON heeft haar Jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Dit Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2019. Hieronder worden de activiteiten van COREON van het afgelopen jaar kort samengevat. 1. Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Becommentariëren (samen met de…

Lees meer