COREON Jaarverslag 2023

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2023. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2023 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Het doel van COREON een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek.In 2023 waren er…

Lees meer

COREON sessie op WEON 2024: ‘De Fijne Lijn tussen Persoonsgegevens en Anonimiteit’

Binnen gezondheidsonderzoek is de bescherming van persoonsgegevens cruciaal, maar dit brengt zowel juridische als praktische uitdagingen met zich mee. Hoe balanceren we tussen strenge privacy verwachtingen en de wettelijke vereisten? Een potentiële oplossing is het anonimiseren van data, waardoor deze niet langer onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen. Maar is ware anonimiteit haalbaar en wat…

Lees meer

COREON Jaarverslag 2022

Graag presenteren wij hierbij het COREON Jaarverslag over 2022. Het jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON. Kort samengevat heeft COREON in 2022 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Organisatie Op 1 januari 2021 zijn de Federa en COREON samen verder gegaan als Stichting COREON. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig…

Lees meer

COREON sessie op WEON 2022: ‘European Health Data Space’

WEON

Tijdens het WEON congres 2022 is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek. In dat kader zouden onder andere nationale ‘datahubs’ moeten worden ingericht. Tijdens de…

Lees meer

Privacyregels in gezondheidsonderzoek; de Gedragscode helpt, maar privacyregels blijven een probleem

Privacyregels staan uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van oversterfte in Nederland in de weg, zo werd vorige week door onderzoekers aangekaart in Volkskrant en NRC.  Ook een vorige week gepubliceerde wetsevaluatie van de Uitvoeringswet AVG gaat hierop in. Voor COREON komen deze geluiden uiteraard niet als een verrassing. Europese, maar vooral ook Nederlandse privacywetgeving en…

Lees meer

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal wil patiënten meer zeggenschap geven over lichaamsmateriaal dat in de zorg is afgenomen, maar is dit wel in het belang van de patiënt? Het NTvG heeft reacties vanuit het veld op een rijtje gezet. U kunt het artikel lezen op de website van het NTvG (alleen toegankelijk voor abonnementhouders).

Lees meer

Gedragscode Gezondheidsonderzoek herzien

Gezondheidsonderzoek is belangrijk. Het draagt bij aan nieuwe inzichten over ziekte en gezondheid, aan de ontwikkeling en implementatie van (bio)medische innovaties en daarmee onder meer aan de betaalbaarheid van de zorg. In gezondheidsonderzoek worden gegevens en lichaamsmateriaal van veel mensen gebruikt. Zij moeten erop kunnen rekenen dat de onderzoekers zorgvuldig met hun gegevens omgaan, met…

Lees meer

COREON werkgroep Preklinisch Gezondheidsonderzoek

Nadat begin 2021 de Federa is opgegaan in COREON is afgesproken om te verkennen of ‘Preklinisch Gezondheidsonderzoek’ een van de aandachtsvelden binnen COREON kan worden. Preklinisch onderzoek vormt een fundament voor klinisch gezondheidsonderzoek en kent eveneens belemmeringen door regelgeving die het onderzoek onnodig frustreren. Sinds maart 2022 is de werkgroep Preklinisch onderzoek een feit: Voorzitter…

Lees meer

COREON sessie op WEON 2022

Op het komende WEON congres is de COREON sessie gewijd aan de European Health Data Space (EHDS). Recent bracht de Europese Commissie het voorstel daartoe uit. De EHDS wordt een nieuwe Europese verordening die de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen de EU wil bevorderen, zowel voor de patiëntenzorg als voor wetenschappelijk onderzoek.  In dat kader zouden…

Lees meer