COREON betrokken bij afstemming over toetsing van onderzoek

VWS heeft positief gereageerd op de aanbevelingen in de nWMO-verkenning en wil deze samen met veldpartijen verder gaan uitwerken. COREON is daarbij aangehaakt, onder andere om de aansluiting op de ontwikkeling van de gedragscode te borgen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, een samenwerkingsverband van veldpartijen dat wordt gefaciliteerd en…

Lees meer

COREON-werkgroep ‘Bias’ gestart

Zoals besproken op de COREON Deelnemersvergadering van juni 2020 is een COREON-werkgroep ‘Bias’ gevormd. Het doel van de werkgroep is om een whitepaper op te stellen dat voor diverse scenario’s van observationeel onderzoek de mogelijke problemen beschrijft voor de externe validatie van het onderzoek wanneer uitsluitend op grond van informed consent gegevens voor het onderzoek…

Lees meer

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) begin 2021 naar 2e Kamer

De Minister van VWS biedt de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) naar verwachting begin 2021 aan de Tweede Kamer aan, aldus de voortgangsrapportage medische ethiek van afgelopen juli. In de voortgangsrapportage staan overigens ook andere beleidsvoornemens over o.a. onderzoek met embryo’s, de regulering van cybriden en iPS-chimaeren, en de invoering van de Europese Clinical Trial Regulation.

Lees meer

Wetswijziging WMO voor e-consent

VWS heeft recent een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer aangeboden die toestemming langs elektronische weg (‘e-consent’) mogelijk moet maken voor WMO-plichtig onderzoek.

Lees meer

Update Herziening Gedragscode – oktober 2020

Aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek wordt gestaag verder gewerkt. De Kerngroep komt inmiddels maandelijks bij elkaar. Recent is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen: omgang met rechten van betrokkenen; gegevensverwerking (beveiliging, codering e.d.); publicaties; archivering en hergebruik. In november keert het hete hangijzer van de omgang met toestemming en uitzonderingen daarop terug op de agenda.…

Lees meer

Minimaliseren herleidingsrisico’s bij gebruik van de Michigan imputation server

Wat doet een imputation server?  Deze server is bedoeld om ontbrekende genetische code aan te vullen als je geen whole genome sequencing (WGS) datasets hebt. WGS is nog steeds duur, en voor veel experimenten volstaat informatie van veel voorkomende DNA veranderingen (DNA markers), die gegenotypeerd kunnen worden op een goedkope ‘array’ (array-genotypering).  Op basis van…

Lees meer