Toelichting op thema’s COREON

Onlangs hebben Evert-Ben van Veen en Martin Boeckhout van MCL Foundation een toelichting gegeven op een aantal thema’s en termen die binnen COREON van belang zijn. U vindt op onze website de presentatie van deze bijeenkomst. Die geeft kort definities van belangrijke onderwerpen rond regelgeving m.b.t. onderzoek.

Lees meer

Zorgen om versnipperd juridisch kader (her)gebruik lichaamsmateriaal

De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), COREON en Health-RI hebben in een gezamenlijke brief aan Tweede Kamerleden hun zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’. De belangrijkste zorg is het versnipperd juridisch kader voor het (her)gebruik van lichaamsmateriaal en medische gegevens voor onderzoek. De organisaties benadrukken het belang…

Lees meer

COREON sessie op WEON 2021: ‘Bias in context’

COREON op WEON over Bias

NB: Door onvoorziene omstandigheden moest het programma worden gewijzigd. Voor actuele informatie en de presentaties van deze sessie zie het bericht op onze site: COREON Sessie op WEON 2021: Informed consent for observational research in context Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar COREON een sessie op WEON, het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie. De…

Lees meer

International Sharing of Personal Health Data for Research

datadelen in eu

Persoonlijke gezondheidsgegevens vormen een essentiële hulpbron voor onderzoek en moeten worden beschouwd als publiek goed. Het delen van gegevens is een cruciaal onderdeel van medisch onderzoek in de publieke sector voor verbeterde gezondheidszorg en ziektepreventie. Het is belangrijk voor de EU-burgers dat hun gegevens worden gedeeld voor gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd is het van belang om te…

Lees meer

COREON Jaarverslag 2020

COREON Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van COREON over het jaar 2020. Kort samengevat heeft COREON in 2020 het volgende ondernomen en gerealiseerd: Het identificeren en beïnvloeden van wet- en regelgeving die de uitvoering van (observationeel) gezondheidsonderzoek zou kunnen belemmeren. Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl)…

Lees meer

Announcement: Health-RI Conference 2021: perspectives on the health data landscape

Health-RI conference 4march2021

The Health-RI conference on March 4th will be a free online event this year. It will showcase health data infrastructures from both a national and international perspective. Health-RI is proud to have Prof. Aarno Palotie of the Human Genomics program at FIMM-HiLife as keynote speaker. He will talk about the Finngen project which combines the genome and national health record data from 500 000 Finnish participants. National health data…

Lees meer

Brexit en het wetenschappelijk onderzoek: wat zijn de gevolgen?

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor de handel en het vrije verkeer van personen. Ook het wetenschappelijk onderzoek ondervindt de consequenties ervan, o.a. waar het gaat om het delen van persoonsgegevens. Tussen de EU en het VK zijn nieuwe regels opgesteld die per 1 januari 2021 gelden. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft op basis…

Lees meer

Bescherming patiëntgegevens in wetenschappelijk onderzoek – online workshop ELSI Servicedesk

Het verantwoord gebruik van patiëntgegevens wanneer deze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal centraal staan in deze workshop. Voor wie: Iedereen die betrokken is bij verantwoord nader gebruik. Wanneer: 19 februari 09:00-12:00 Aanmelden: via de website van ELSI Servicedesk Inschrijvingstermijn: aanmelden kan tot 17 februari 2021 Kosten: voor deze workshop hoeft u niets te betalen.

Lees meer

Federa en COREON gaan verder als Stichting COREON

Met ingang van 1 januari 2021 is de transitie van Federa naar COREON een feit. Het doel is hiermee een krachtig inhoudelijk en deskundig netwerk te realiseren dat zich inzet voor een evenwichtige regulering van biomedisch gezondheidsonderzoek. De focus van de nieuwe stichting COREON zal liggen op: 1) wet- en regelgeving aangaande observationeel en gerandomiseerd…

Lees meer