Update herziening Gedragscode gezondheidsonderzoek – maart 2021

Een eerste concept van de Gedragscode is opgeleverd. De presentatie van de consultatiebijeenkomst met de Klankbordgroep vindt u hier. Op 19 maart wordt het concept besproken met COREON-deelnemers. Tot 22 maart hebben deelnemers van de Klankbordgroep en COREON gelegenheid om commentaar te geven. Bent u geïnteresseerd in een kopie, neem dan bij voorkeur contact op…

Lees meer