Nieuw statement gepubliceerd met het oog op Covid-19

COREON-Statement-Nader-Gebruik-Spoedsituaties

Gelet op Covid-19 crisis en de huidige onzekerheid omtrent de invulling van enkele cruciale bepalingen in de wetgeving achtte de Kerngroep die belast is met het opstellen van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek het gewenst om nu al met een statement te komen. COREON ondersteunt dit initiatief van harte. Het statement wordt weer ingetrokken bij de publicatie…

Lees meer