Kerngroep en Klankbordgroep van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek

COREON, de Commissie Regelgeving in Onderzoek van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen, heeft het initiatief genomen om de Gedragscode Gezondheidsonderzoek te herzien. De uitvoering en dagelijkse leiding van het project ligt in handen van een team van de MLC Foundation. De actualisering is in november 2019 van start gegaan en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw (projectnummer 34009101), NFU, het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), en BBMRI-NL.

Kerngroep

Voor het herzien van de gedragscode is door COREON een kerngroep gevormd van juristen, ethici, een functionaris gegevensbescherming en onderzoekers afkomstig uit diverse organisaties in het gezondheidsonderzoek, begeleid door een onafhankelijk technisch voorzitter. De uitvoering en dagelijkse leiding van het project ligt in handen van een team van de MLC Foundation onder leiding van mr. Evert-Ben van Veen en dr. Martin Boeckhout. Aan de Kerngroep nemen deel:

Mr. Paul Dalhuisen - Ziekenhuisjurist bij Medisch Spectrum Twente | Jurist bij Santeon

Dr. Michel Paardekooper - Functionaris Gegevensbescherming bij Amsterdam UMC

Mr.dr. Corrette Ploem - Universitair hoofddocent Amsterdam UMC

Prof.dr. Sabine Siesling - Hoogleraar Universiteit Twente

Dr. Ghislaine van Thiel - Universitair hoofddocent UMC Utrecht

Roy Tomeij - onafhankelijk voorzitter

Dr. Martin Boeckhout - Senior consultant bij MLC Foundation

Mr. Evert-Ben van Veen - Directeur bij MLC Foundation

 

Ondersteuning:

Nebojša Savić, MSc

Daniel Groos, LLM

Klankbordgroep

Daarnaast is een klankbordgroep ingesteld met brede vertegenwoordiging van betrokken organisaties en belanghebbenden. Hieraan nemen de volgende organisaties deel:

Centrale Commissie Mensengebonden Onderzoek (CCMO)

Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON)

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Health-RI

Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R)

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen (Nethics)

Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nederlandse Vereniging van Medisch-Ethische Toetsingscommissies (NVMETC)

Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ-Ziekenhuizen)

Vereniging van Universiteiten (VSNU)

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW)